Κανόνες του chat

1) Απαγορεύεται κάθε είδους χυδαία φράση ή λέξη. Όποιο μέλος βρίζει η φέρεται άσχημα, θα λαμβάνει privet προειδοποιητικό μήνυμα από τους oppers και αν συνεχίζει θα αποβάλλεται.

2) Αν ο παραλήπτης privet μηνύματος ενοχληθεί από κάποιον αποστολέα για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το αναφέρει σε κάποιον από τους oppers και αυτός με την σειρά του να προειδοποιήσει τον αποστολέα. Αν ο αποστολέας συνεχίζει τις παρενοχλήσεις ατόμου η ατόμων, θα αποβάλλεται για όσο διάστημα ορίσει ο opper.

3) Αν κάποιο μέλος δημιουργεί συχνά προβλήματα, οι oppers τον αναφέρουν στον administrator, ο οποίος και αποκλείει για πάντα την είσοδό του στο CHAT .